Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 05 năm 2022, những nội dung chúng tôi nêu trong chính sách Quyền riêng tư này:

1. Giới thiệu về Chính sách Quyền riêng tư

2. Quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

3. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

4. Chính sách Cookie

5. Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

7. Lưu giữ và xóa dữ liệu

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

9. Trẻ em

10. Những thay đổi trong Chính sách này

11. Cách liên hệ với chúng tôi

1. Giới thiệu về Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư này (hoặc “Chính sách”) giải thích và mô tả cách TalkBeauty (Công ty chủ quản: Công ty TNHH Xích Đạo Đôi) thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng website TalkBeauty.vn.

Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho việc bạn sử dụng:

 • tất cả dịch vụ/sản phẩm có trên TalkBeauty.vn với tư cách người dùng. Điều này bao gồm việc đăng ký thành viên, nhận thư điện tử, tham dự các sự kiện; và
 • các dịch vụ TalkBeauty.vn khác bao gồm liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này (ví dụ: website TalkBeauty.vn, Hỗ trợ khách hàng và Trang cộng đồng).

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi chung các dịch vụ này là "Dịch vụ TalkBeauty".

Đôi khi, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc cung cấp thêm dịch vụ. Các dịch vụ cũng sẽ tuân theo Chính sách này, trừ khi được tuyên bố khác khi chúng tôi giới thiệu về chúng.

Chính sách này không phải là Điều khoản sử dụng của TalkBeauty. Đó là một tài liệu riêng biệt, nêu rõ hợp đồng pháp lý giữa bạn và TalkBeauty về việc sử dụng Dịch vụ TalkBeauty. Tài liệu này cũng mô tả các quy tắc của TalkBeauty và quyền người dùng của bạn.

2. Quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Các điều luật về quyền riêng tư, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung ("GDPR"), cấp cho cá nhân quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ.

Bạn có quyền:

 • Truy cập: Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu truy cập dữ liệu đó.
 • Hiệu chỉnh: Yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa: Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Hạn chế: Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Phản đối: Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, dựa trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn. Phản đối dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Di chuyển dữ liệu: Yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác.
 • Không phụ thuộc vào việc ra quyết định tự động: Không phải phụ thuộc vào một quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động (các quyết định không có sự tham gia của con người), bao gồm việc lập hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có tác động pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể tương tự.

Cách thực thi quyền của bạn với TalkBeauty:

 • Truy cập: Hãy truy cập Hồ sơ cá nhân trong tài khoản của bạn.
 • Hiệu chỉnh: Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và thông tin mạng xã hội trong "Hồ sơ cá nhân" trong tài khoản của bạn.
 • Xóa: Bạn có thể xóa thông tin cá nhân. Để yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi TalkBeauty, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

3. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại dữ liệu sau:

a/ Dữ liệu người dùng:

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần để tạo tài khoản TalkBeauty và cho phép bạn sử dụng Dịch vụ TalkBeauty.

Loại dữ liệu được thu thập phụ thuộc vào loại Tùy chọn dịch vụ bạn có, cách bạn tạo tài khoản và nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • tên hồ sơ
 • địa chỉ email
 • số điện thoại
 • ngày sinh
 • giới tính
 • địa chỉ (*)

(*) Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ của bạn để giao hàng hóa hoặc quà tặng thực tế theo yêu cầu của bạn.

b/ Dữ liệu sử dụng:

Dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ TalkBeauty.

Có một số loại thông tin mà dữ liệu này bao gồm, được trình bày chi tiết trong thông tin về cách bạn sử dụng TalkBeauty.

Những hành động của bạn với Dịch vụ TalkBeauty (bao gồm ngày và giờ), chẳng hạn như:

 • cài đặt tài khoản
 • các tương tác với người dùng TalkBeauty như nhắn tin, bình luận và theo dõi người dùng khác
 • nội dung bạn đăng lên website TalkBeauty.vn, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, tiêu đề, video, nhạc.

Dữ liệu kỹ thuật của bạn

 • Thông tin URL
 • Các mã định danh trực tuyến như dữ liệu cookie và địa chỉ IP

c/ Dữ liệu thanh toán và mua hàng

Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm nào từ TalkBeauty (bao gồm Tùy chọn dịch vụ có trả phí) hoặc đăng ký dùng thử, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu thanh toán của bạn.

Dữ liệu cá nhân chính xác thu thập được sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán, nhưng sẽ bao gồm các thông tin như:

 • tên
 • ngày sinh
 • loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và các chữ số nhất định trong số thẻ của bạn. Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chúng tôi không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ của bạn
 • mã ZIP/mã bưu chính
 • số điện thoại di động
 • chi tiết về lịch sử mua hàng và thanh toán của bạn

d/ Dữ liệu về cuộc thi, khảo sát và chương trình rút thăm trúng thưởng

Khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào, trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi hay tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

e/ Đối tác xác thực

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng dịch vụ khác, chúng tôi sẽ nhận thông tin của bạn từ họ để giúp tạo tài khoản của bạn với chúng tôi.

f/ Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với tài khoản TalkBeauty

Nếu bạn kết nối tài khoản TalkBeauty với ứng dụng, dịch vụ và/hoặc thiết bị của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ đó để có thể tích hợp.

Các ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba này có thể bao gồm:

- mạng xã hội

- các thiết bị bao gồm:

 • âm thanh (ví dụ: loa và tai nghe)
 • đồng hồ thông minh
 • tivi
 • điện thoại di động và máy tính bảng
 • phương tiện tự động (ví dụ: xe hơi)
 • máy chơi game
 • các dịch vụ hoặc nền tảng như trợ lý thoại

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chúng tôi thu thập thông tin của bạn từ một số bên thứ ba nhất định.

g/ Đối tác dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi làm việc với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như ánh xạ địa chỉ IP đến dữ liệu vị trí không chính xác (ví dụ: thành phố).

Điều này giúp TalkBeauty có thể cung cấp Dịch vụ TalkBeauty, nội dung và các tính năng.

h/ Đối tác thanh toán

Nếu bạn chọn thanh toán cho TalkBeauty bằng hóa đơn, chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các đối tác thanh toán của mình.

Điều này cho phép chúng tôi:

 • gửi hóa đơn cho bạn
 • xử lý thanh toán của bạn
 • cung cấp cho bạn những gì bạn đã mua

i/ Đối tác quảng cáo và tiếp thị

Chúng tôi có thể lấy dữ liệu về bạn từ một số đối tác quảng cáo hoặc tiếp thị nhất định.

Dữ liệu này có thể bao gồm:

 • ID cookie
 • địa chỉ email
 • suy luận (nghĩa là hiểu biết của chúng tôi) về sở thích và tùy chọn của bạn

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các quảng cáo và thông tin tiếp thị phù hợp hơn.

Mục tiêu của Chính sách này là cung cấp cho bạn, với tư cách là người sử dụng các dịch vụ của TalkBeauty, các thông tin rõ ràng và dễ hiểu về cookie mà TalkBeauty sử dụng, vai trò của cookie trong việc giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho bạn và các lựa chọn bạn có thể thực hiện với cài đặt cookie.

a/ Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Các tệp này rất hữu ích bởi vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie tại: www.allaboutcookies.org hoặc www.youronlinechoices.eu.

Trên thực tế, thuật ngữ cookie mô tả một loạt các công nghệ khác nhau, bao gồm:

 • thẻ pixel (hình ảnh đồ họa trong suốt được đặt trên một trang web hoặc trong một email, cho biết một người dùng đã xem trang web hoặc email đó),
 • mã định danh thiết bị di động và
 • bộ nhớ lưu trữ dữ liệu của trang web được sử dụng trong phần mềm máy tính hoặc thiết bị di động.

Chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ cookie trong Chính sách này để bao gồm tất cả các công nghệ nói trên, nhưng chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cung cấp cho bạn chi tiết rõ ràng về các công nghệ đó để bạn có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý về cài đặt cookie của mình.

Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, ví dụ như cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn xem trực tuyến phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn.

Có một số loại cookie khác nhau, bao gồm:

- Cookie tạm thời và cookie cố định

 • Cookie tạm thời - đây là loại cookie hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web; và
 • Cookie cố định - đây là loại cookie sẽ duy trì hoạt động trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho đến khi bạn xóa cookie.

- Cookie bên thứ nhất và Cookie bên thứ ba

 • Cookie bên thứ nhất - đây là loại cookie do trang web bạn truy cập lúc đó thiết lập, có thể do chúng tôi, hoặc bên thứ ba thiết lập theo yêu cầu của chúng tôi;
 • Cookie bên thứ ba - đây là loại cookie do một bên khác trang web bạn đang truy cập thiết lập. Nếu bạn truy cập trang web TalkBeauty hoặc sử dụng Dịch vụ TalkBeauty và một bên khác thiết lập một cookie thông qua trang web đó, đây sẽ là cookie của bên thứ ba.

- Cookie cũng được phân biệt theo mục đích sử dụng, bao gồm:

 • Cookie bắt buộc phải có: Những cookie này có vai trò thiết yếu trong việc giúp bạn sử dụng các tính năng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như duy trì danh sách đang dùng của bạn. Nếu không có các cookie này thì sẽ không thể cung cấp được các dịch vụ mà bạn yêu cầu, ví dụ như thanh toán điện tử. Nói tóm lại, các cookie này cho phép cung cấp các dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu và đảm bảo bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie hiệu suất: Các cookie này thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như cho biết những trang nào mà khách thường xuyên truy cập nhất và liệu họ có nhận thông báo lỗi từ các trang web hay không. Các cookie này thu thập thông tin ẩn danh trên các trang đã có khách truy cập. Tất cả các thông tin mà các cookie thu thập được tổng hợp lại thành một nhóm duy nhất và do đó ẩn danh cho người dùng. Các thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu suất dịch vụ của chúng tôi. Các công cụ và quá trình phân tích web sử dụng cookie để thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất của một trang web cũng thuộc loại cookie này. Ví dụ: chúng có thể được sử dụng để thử nghiệm các mẫu thiết kế và đảm bảo duy trì giao diện thống nhất cho người dùng. Loại cookie này không bao gồm các cookie được sử dụng cho các mạng quảng cáo theo hành vi/nhắm mục tiêu.
 • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang sinh sống) và cung cấp các tính năng nâng cao, phù hợp với cá nhân hơn. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện cho cỡ chữ, phông chữ và các thành phần khác của trang web mà bạn có thể tùy chỉnh. Thông tin mà các cookie này thu thập có thể được ẩn danh và chúng không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác. Các cookie này ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu cookie này cũng được sử dụng để nhắm mục tiêu lại thì chúng cũng phải được xếp vào loại “Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo”. Cookie chức năng cũng có thể bao gồm các cookie được sử dụng để cung cấp một chức năng cụ thể, nhưng nếu chức năng đó gồm các cookie được sử dụng cho các mạng quảng cáo theo hành vi/nhắm mục tiêu thì chúng phải được xếp vào cả 2 loại “Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo” và “Cookie chức năng”.
 • Cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo: Các cookie này được sử dụng để cung cấp các quảng cáo có phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy quảng cáo cũng như giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Các cookie này thường do các mạng quảng cáo thiết đặt khi có sự cho phép của nhà khai thác trang web. Chúng ghi nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác, chẳng hạn như các nhà quảng cáo. Thông thường, cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo sẽ được liên kết với chức năng trang web do các tổ chức khác cung cấp. Các cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để cung cấp các quảng cáo phù hợp hơn cho bạn và sở thích của bạn.

b/ TalkBeauty sử dụng cookie như thế nào?

TalkBeauty, hoặc nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi, sử dụng các loại cookie được xác định trong Phần a ở trên theo các cách sau:

 • Bắt buộc phải có: Những cookie này cần phải có để cho phép chúng tôi vận hành Dịch vụ TalkBeauty theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: chúng cho phép chúng tôi nhận ra loại hình đăng ký bạn lựa chọn và cung cấp dịch vụ tương ứng.
 • Hiệu suất / Phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để phân tích cách truy cập, sử dụng hoặc hiệu suất của Dịch vụ TalkBeauty . Chúng tôi sử dụng thông tin này để duy trì, vận hành và liên tục cải tiến Dịch vụ TalkBeauty. Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin từ bản tin qua email hoặc các thông tin trao đổi khác mà chúng tôi gửi cho bạn, bao gồm việc bạn có mở hay chuyển tiếp bản tin đó hay không hoặc nhấp vào bất kỳ nội dung nào của bản tin đó. Thông tin này cho chúng tôi biết về hiệu quả của bản tin và giúp chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin mà bạn quan tâm.
 • Chức năng: Những cookie này cho phép chúng tôi vận hành Dịch vụ TalkBeauty theo ý thích của bạn. Ví dụ: khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc trở lại Dịch vụ TalkBeauty, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như ghi nhớ tên người dùng, cách bạn đã tùy chỉnh các dịch vụ và gợi nhớ cho bạn về nội dung bạn đã thưởng thức hoặc lắng nghe trước đây trên dịch vụ.
 • Quảng cáo nhắm mục tiêu: Chúng tôi sử dụng các cookie này và các công nghệ tương tự khác để cung cấp các quảng cáo có thể phù hợp cho bạn và sở thích của bạn, bao gồm quảng cáo dựa theo sở thích. Thông tin thu thập được cũng có thể dùng để ghi nhận số lần bạn đã được cung cấp một quảng cáo cụ thể và đảm bảo chúng tôi không hiển thị quá nhiều lần cùng một quảng cáo cho bạn, đồng thời chúng tôi cũng có thể đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
 • Bên thứ ba: Chúng tôi có thể cho phép các đối tác kinh doanh sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác trong hoặc ngoài Dịch vụ TalkBeauty cho các mục đích như đã xác định ở trên, bao gồm thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên nhiều trang web, ứng dụng và/hoặc thiết bị.
 • Quảng cáo TalkBeauty: Chúng tôi hợp tác với các nhà phát hành trang web, nhà phát triển ứng dụng, các mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp những quảng cáo và nội dung khác giúp quảng bá TalkBeauty trên các trang web và dịch vụ khác. Cookie và các công nghệ tương tự khác cũng có thể được sử dụng để cung cấp các quảng cáo có phù hợp cho bạn và sở thích của bạn trên các trang web, ứng dụng và thiết bị khác và điều chỉnh các quảng cáo bạn nhận được, đồng thời đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

c/ Cách quản lý tùy chọn cookie của bạn

Cookie trình duyệt

Bạn có thể rút lại hoặc điều chỉnh sự chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng cookie vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu không muốn nhận cookie nữa, bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt web để chấp nhận, từ chối và xóa cookie. Để thực hiện thao tác này, hãy làm theo hướng dẫn trên trình duyệt của bạn (thường nằm trong phần cài đặt "Help" (Trợ giúp), "Tools" (Công cụ) hoặc "Edit" (Chỉnh sửa)).

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thiết lập trình duyệt ở chế độ từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được hết các tính năng của trang web TalkBeauty. Để tìm hiểu thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang www.allaboutcookies.org.

Mã định danh trên thiết bị di động

Trên thiết bị di động, hệ điều hành của bạn có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung để từ chối quảng cáo dựa theo sở thích hoặc để đặt lại mã định danh trên thiết bị di động của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cài đặt "Limit Ad Tracking" (Giới hạn theo dõi quảng cáo) (trên thiết bị iOS) hoặc cài đặt "Opt out of Interest-Based Ads" (Từ chối quảng cáo dựa theo sở thích) (trên Android), cho phép bạn giới hạn việc sử dụng thông tin về hoạt động sử dụng ứng dụng của bạn vào mục đích cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn.

Cookie trên Ứng dụng cho máy tính để bàn của TalkBeauty 

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng cookie trên ứng dụng cho máy tính để bàn của TalkBeauty vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn không muốn nhận cookie nữa, hãy điều hướng đến trang Cài đặt tài khoản của bạn và bật tính năng Từ chối cookie trên máy tính để bàn. Khi đã bật, tính năng này sẽ chặn cookie khỏi quá trình cài đặt ứng dụng cho máy tính để bàn của TalkBeauty; nếu bạn đã cài đặt TalkBeauty trên nhiều máy hoặc nếu bạn cài đặt lại ứng dụng thì sẽ cần phải bật tính năng này ở mỗi lần cài đặt. Bạn sẽ cần khởi động lại ứng dụng để tính năng này hoạt động.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thiết lập ứng dụng cho máy tính để bàn của TalkBeauty là chặn cookie thì trải nghiệm trên TalkBeauty của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Quảng cáo dựa theo sở thích

Một số quảng cáo nhắm mục tiêu mà chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi) hiển thị cho bạn dựa trên thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web và các thuộc tính tương tác khác do bên thứ ba quản lý có thể bao gồm biểu tượng "AdChoices" (Tùy chọn quảng cáo) hoặc cơ chế khác để chọn từ chối quảng cáo dựa theo sở thích. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng AdChoices hoặc truy cập www.aboutads.info để tìm hiểu thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn nhằm cung cấp quảng cáo dựa theo sở thích hoặc tìm hiểu cách chọn không cho phép các công ty tham gia Liên minh quảng cáo số (Digital Advertising Alliance - DAA) sử dụng dữ liệu của bạn cho các quảng cáo dựa theo sở thích.

 • Người dùng Canada cũng có thể truy cập www.youradchoices.ca.
 • Người dùng Châu Âu cũng có thể truy cập www.youronlinechoices.com để tìm hiểu cách chọn không cho phép các công ty thành viên Liên minh quảng cáo số tương tác (European Interactive Digital Advertising Alliance - EDAA) sử dụng dữ liệu của họ cho các quảng cáo dựa theo sở thích.
 • Công cụ từ chối quảng cáo của Nhóm Sáng kiến Quảng cáo Mạng (Network Advertising Initiative - NAI) tại www.networkadvertising.org/choices cho phép bạn chọn không cho phép các công ty thành viên NAI sử dụng thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn cho các quảng cáo dựa theo sở thích.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi đã chọn từ chối quảng cáo bằng các cơ chế ở trên thì bạn vẫn có thể nhận được quảng cáo khi sử dụng Dịch vụ TalkBeauty.

5. Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu của bạn nhằm mục :

 • Để cung cấp Dịch vụ TalkBeauty tùy chỉnh.
 • Để tìm hiểu, chẩn đoán, khắc phục sự cố và xử lý vấn đề bằng Dịch vụ TalkBeauty.
 • Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới và cải tiến cho Dịch vụ TalkBeauty.
 • Vì mục đích tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật.
 • Để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba, ví dụ như thỏa thuận của chúng tôi với chủ sở hữu nội dung trên Dịch vụ TalkBeauty và thực hiện hành động thích hợp với báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nội dung không thích hợp.
 • Để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Để tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.
 • Để xử lý thanh toán của bạn.
 • Để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, bao gồm các khoản thanh toán gian lận và sử dụng gian lận Dịch vụ TalkBeauty.
 • Để tiến hành nghiên cứu, cuộc thi, khảo sát và rút thăm trúng thưởng.

Các mục đích trên được dự trên Cơ sở pháp lý sau:

- Thực hiện hợp đồng: Khi cần thiết để TalkBeauty (hoặc bên thứ ba) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm:

 • tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, ví dụ như nghĩa vụ của TalkBeauty trong việc cung cấp Dịch vụ TalkBeauty cho bạn theo Điều khoản sử dụng.
 • hoặc xác minh thông tin trước khi bắt đầu hợp đồng mới với bạn.

- Lợi ích hợp pháp: Khi TalkBeauty (hoặc bên thứ ba) quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định, điều này là cần thiết và được căn cứ xem xét mọi rủi ro có thể xảy ra với bạn và những người dùng TalkBeauty khác. Ví dụ, sử dụng Dữ liệu sử dụng của bạn để cải thiện Dịch vụ TalkBeauty cho tất cả người dùng. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn hiểu một biện minh cụ thể.

- Sự đồng ý: Khi TalkBeauty yêu cầu bạn chủ động cho biết sự đồng ý của mình với TalkBeauty về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho (các) mục đích nhất định.

- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Khi TalkBeauty phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp.

Trong các khu vực pháp lý không công nhận lợi ích hợp pháp là cơ sở pháp lý, chúng tôi dựa vào tính cần thiết hoặc sự đồng ý của hợp đồng.

6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Mục này phân loại đối tượng nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ TalkBeauty của bạn.

a/ Thông tin công khai hiện có

Dữ liệu cá nhân sau sẽ luôn được cung cấp công khai trên Dịch vụ TalkBeauty:

 • Tên hồ sơ của bạn
 • Ảnh hồ sơ của bạn
 • Danh sách bài viết công khai của bạn
 • Số lượng người bạn theo dõi trên Dịch vụ TalkBeauty
 • Số lượng người theo dõi bạn trên Dịch vụ TalkBeauty (bạn có thể xóa người theo dõi)

b/ Dữ liệu cá nhân bạn có thể chọn để chia sẻ

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân sau đây với những dữ liệu được nêu trong dưới đây:

 • khi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân cụ thể để sử dụng tính năng Dịch vụ TalkBeauty hoặc ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba mà bạn đã chọn sử dụng; hoặc
 • nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân, ví dụ như bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong Dịch vụ TalkBeauty hoặc bằng cách đồng ý.

Danh sách đối tượng được chia sẻ:

- Các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị của bên thứ ba mà bạn kết nối với Tài khoản TalkBeauty: Để kết nối tài khoản TalkBeauty và/hoặc cho phép bạn sử dụng Dịch vụ TalkBeauty liên quan đến ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị của bên thứ ba (bao gồm: các ứng dụng mạng xã hội, thiết bị loa, truyền hình, nền tảng phương tiện tự động hoặc trợ lý thoại, có tương tác với Dịch vụ TalkBeauty.)

- Người dùng TalkBeauty khác: Để chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ TalkBeauty với những người dùng TalkBeauty khác, bao gồm “Người theo dõi TalkBeauty”.

- Nhà cung cấp dịch vụ: Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi tuyển dụng để:

 • hỗ trợ khách hàng 
 • vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ TalkBeauty
 • hỗ trợ bảo vệ và bảo mật hệ thống và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: reCAPTCHA của Google)
 • giúp tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của TalkBeauty (và các đối tác của chúng tôi)

- Bộ xử lý thanh toán: Họ có thể xử lý các khoản thanh toán của bạn và cho mục đích chống gian lận.

- Đối tác quảng cáo: Các đối tác quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi hỗ trợ nội dung quảng cáo tùy chỉnh:

 • Đây là khi chúng tôi sử dụng thông tin của bên thứ ba để điều chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn (còn được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích).
 • Một ví dụ về quảng cáo được điều chỉnh là khi một đối tác quảng cáo có thông tin gợi ý bạn thích xe ô tô, điều này có thể cho chúng tôi hiển thị quảng cáo về xe ô tô cho bạn.
 • Bạn có thể kiểm soát quảng cáo tùy chỉnh trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của bạn dưới phần “Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng”.
 • Nếu “chọn không tham gia” Quảng cáo điều chỉnh phù hợp với khách hàng, bạn vẫn có thể nhận quảng cáo về các dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo (chẳng hạn như Tùy chọn dịch vụ miễn phí) dựa trên thông tin đăng ký của bạn và quảng cáo dựa trên nội dung bạn đang phát trực tuyến trên Dịch vụ của chúng tôi. 

- Đối tác tiếp thị: Để quảng bá TalkBeauty với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác này khi cần thiết để:

 • cho phép bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của TalkBeauty, bao gồm các bản dùng thử hoặc các ưu đãi đi kèm khác
 • quảng bá TalkBeauty trong phương tiện truyền thông và quảng cáo được công bố trên các dịch vụ trực tuyến khác
 • giúp chúng tôi và các đối tác của chúng tôi đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trên TalkBeauty

- Cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác: Khi tin tưởng với thiện chí, chúng tôi cần phải làm như vậy, ví dụ:

 • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • để đáp ứng một quy trình pháp lý hợp lệ (chẳng hạn như lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa)
 • vì lợi ích chính đáng của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba, liên quan đến:
 • an ninh quốc gia
 • thực thi pháp luật
 • kiện tụng (vụ kiện tại tòa án)
 • điều tra hình sự
 • bảo vệ an toàn của bất kỳ cá nhân nào
 • ngăn chặn các trường hợp tử vong hoặc tổn hại thân thể.

- Người mua doanh nghiệp của chúng tôi: Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc thương lượng để bán doanh nghiệp của mình cho người mua hoặc người mua tiềm năng. Trong trường hợp này, TalkBeauty sẽ tiếp tục đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho người mua hoặc một chính sách bảo mật khác bắt đầu được áp dụng.

7. Lưu giữ và xóa dữ liệu

- Lưu giữ: Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ TalkBeauty và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu của TalkBeauty, chẳng hạn như:

 • duy trì hiệu suất của Dịch vụ TalkBeauty
 • đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và sản phẩm mới
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • giải quyết tranh chấp

- Xóa: Nếu bạn đóng hoặc yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu không còn nhận dạng bạn nữa, trừ khi chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu gì đó hoặc chúng tôi vẫn cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do chính đáng về mặt pháp lý.

Sau đây là một số ví dụ về các tình huống mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc được yêu cầu lưu giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn:

 • nếu có vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa thanh toán hoặc khiếu nại hay tranh chấp chưa được giải quyết
 • đối với nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của chúng tôi
 • vì các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật.

8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có hệ thống nào được bảo mật hoàn toàn.

Chúng tôi đã triển khai nhiều phương pháp bảo vệ khác nhau bao gồm các chính sách về sử dụng tên giả, mã hoá, truy cập và lưu trữ để phòng tránh hành vi truy cập trái phép và lưu trữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Để bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn:

 • sử dụng mật khẩu mạnh duy nhất trong tài khoản TalkBeauty của bạn
 • không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
 • giới hạn truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn
 • đăng xuất sau khi bạn kết thúc sử dụng Dịch vụ TalkBeauty trên thiết bị được chia sẻ

Nếu các cá nhân khác có quyền truy cập vào tài khoản TalkBeauty của bạn (ví dụ nếu bạn cấp cho họ quyền sử dụng tài khoản của bạn trên thiết bị được chia sẻ), thì họ có thể truy cập dữ liệu cá nhân, kiểm soát và Dịch vụ TalkBeauty hiện có trong tài khoản của bạn.

Trách nhiệm của bạn là chỉ cung cấp cho các cá nhân quyền sử dụng tài khoản của bạn ở nơi bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ dữ liệu cá nhân này với họ. Bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản TalkBeauty của bạn đều có thể ảnh hưởng đến đề xuất cá nhân hóa của bạn và được đưa vào tài khoản tải xuống dữ liệu của bạn.

9. Trẻ em

Dịch vụ TalkBeauty có "Giới hạn độ tuổi" tối thiểu ở từng quốc gia. Dịch vụ TalkBeauty không hướng đến trẻ em ở độ tuổi:

 • dưới 13 tuổi
 • hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ trở nên bất hợp pháp
 • hoặc cần có sự đồng ý của cha mẹ để xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng. Nếu bạn dưới độ tuổi giới hạn, vui lòng không sử dụng Dịch vụ TalkBeauty và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu bạn là cha mẹ của trẻ dưới độ tuổi giới hạn và biết được rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho TalkBeauty, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới độ tuổi giới hạn được áp dụng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản TalkBeauty của trẻ đó.

10. Những thay đổi trong Chính sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

Khi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đáng chú ý phù hợp tùy từng trường hợp cho bạn. Ví dụ: Chúng tôi có thể hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ TalkBeauty hoặc gửi email cho bạn.

11. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, hãy liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • Email: [email protected]
 • Gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: ​SCB15.05-06 Sunrise Cityview, Số 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

© TalkBeauty