XỊT KHOÁNG EVIAN WATER SPRAY

Bài viết này mình xin được nói về 1 loại sản phẩm mà mình tin chắc là các nàng nào cũng sẽ mang bên mình.

Đó là xịt khoáng, mà loại mà mình nhắc đến trong bài review hôm nay là Evian water spray.